АкумулаториМотоциклети
АртикулНаличностЦена
BOSCH 0 092 M4F 040

стартов акумулатор

Капацитет: 4 AhДължина: 71 mmПусков ток: 10 AШирочина: 71 mmВолтаж: 6 VВисочина: 96 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: K30височина: 96 ммдължина: 71 ммнапрежение: 6 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 4 Ачток за студен тест EN: 10 Аширина: 71 мм
BOSCH 0 092 M4F 070

стартов акумулатор

Капацитет: 6 AhДължина: 99 mmПусков ток: 30 AШирочина: 57 mmВолтаж: 6 VВисочина: 111 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 111 ммдължина: 99 ммнапрежение: 6 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 6 Ачток за студен тест EN: 30 Аширина: 57 мм
BOSCH 0 092 M4F 100

стартов акумулатор

Капацитет: 8 AhДължина: 91 mmПусков ток: 40 AШирочина: 85 mmВолтаж: 6 VВисочина: 160 mmРазположение на полюсите: Ляв плюс
вид на полюса: Y6височина: 166 ммдължина: 95 ммнапрежение: 6 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 8 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 40 Аширина: 85 мм
BOSCH 0 092 M4F 120

стартов акумулатор

Капацитет: 12 AhДължина: 123 mmПусков ток: 80 AШирочина: 61 mmВолтаж: 6 VВисочина: 131 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 135 ммдължина: 123 ммнапрежение: 6 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 12 Ачток за студен тест EN: 80 Аширина: 61 мм
BOSCH 0 092 M4F 150

стартов акумулатор

Капацитет: 3 AhДължина: 100 mmПусков ток: 30 AШирочина: 58 mmВолтаж: 12 VВисочина: 112 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 112 ммдължина: 100 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 3 Ачток за студен тест EN: 30 Аширина: 58 мм
BOSCH 0 092 M4F 160

стартов акумулатор

Капацитет: 3 AhДължина: 100 mmПусков ток: 30 AШирочина: 58 mmВолтаж: 12 VВисочина: 112 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 112 ммдължина: 100 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 3 Ачток за студен тест EN: 30 Аширина: 58 мм
BOSCH 0 092 M4F 170

стартов акумулатор

Капацитет: 4 AhДължина: 121 mmПусков ток: 50 AШирочина: 71 mmВолтаж: 12 VВисочина: 93 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y5височина: 93 ммдължина: 121 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 4 Ачток за студен тест EN: 50 Аширина: 71 мм
BOSCH 0 092 M4F 180

стартов акумулатор

Капацитет: 5 AhДължина: 121 mmПусков ток: 60 AШирочина: 61 mmВолтаж: 12 VВисочина: 131 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y4височина: 131 ммдължина: 121 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 5 Ачток за студен тест EN: 60 Аширина: 61 мм
BOSCH 0 092 M4F 190

стартов акумулатор

Капацитет: 6 AhДължина: 136 mmПусков ток: 55 AШирочина: 61 mmВолтаж: 12 VВисочина: 131 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 131 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 6 Ачток за студен тест EN: 55 Аширина: 61 мм
BOSCH 0 092 M4F 200

стартов акумулатор

Капацитет: 6 AhДължина: 103 mmПусков ток: 58 AШирочина: 90 mmВолтаж: 12 VВисочина: 115 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 115 ммдължина: 104 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 6 Ачток за студен тест EN: 58 Аширина: 91 мм
BOSCH 0 092 M4F 210

стартов акумулатор

Капацитет: 7 AhДължина: 136 mmПусков ток: 74 AШирочина: 76 mmВолтаж: 12 VВисочина: 135 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 135 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 7 Ачток за студен тест EN: 74 Аширина: 76 мм
BOSCH 0 092 M4F 220

стартов акумулатор

Капацитет: 7 AhДължина: 135 mmПусков ток: 74 AШирочина: 75 mmВолтаж: 12 VВисочина: 133 mmРазположение на полюсите: Ляв плюс
вид на полюса: Y6височина: 135 ммдължина: 137 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 7 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 74 Аширина: 76 мм
BOSCH 0 092 M4F 230

стартов акумулатор

Капацитет: 7 AhДължина: 130 mmПусков ток: 110 AШирочина: 90 mmВолтаж: 12 VВисочина: 114 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y3височина: 114 ммдължина: 130 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 7 Ачток за студен тест EN: 110 Аширина: 90 мм
BOSCH 0 092 M4F 240

стартов акумулатор

Капацитет: 8 AhДължина: 137 mmПусков ток: 110 AШирочина: 76 mmВолтаж: 12 VВисочина: 134 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 134 ммдължина: 137 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 8 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 110 Аширина: 76 мм
BOSCH 0 092 M4F 250

стартов акумулатор

Капацитет: 9 AhДължина: 136 mmПусков ток: 85 AШирочина: 76 mmВолтаж: 12 VВисочина: 139 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 134 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 9 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 85 Аширина: 76 мм
BOSCH 0 092 M4F 260

стартов акумулатор

Капацитет: 9 AhДължина: 136 mmПусков ток: 85 AШирочина: 76 mmВолтаж: 12 VВисочина: 140 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 140 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 9 Ачток за студен тест EN: 85 Аширина: 76 мм
BOSCH 0 092 M4F 270

стартов акумулатор

Капацитет: 9 AhДължина: 135 mmПусков ток: 130 AШирочина: 75 mmВолтаж: 12 VВисочина: 139 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y2височина: 139 ммдължина: 135 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 9 Ачток за студен тест EN: 130 Аширина: 75 мм
BOSCH 0 092 M4F 280

стартов акумулатор

Капацитет: 11 AhДължина: 136 mmПусков ток: 150 AШирочина: 91 mmВолтаж: 12 VВисочина: 146 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y8височина: 146 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 10 Ачток за студен тест EN: 150 Аширина: 91 мм
BOSCH 0 092 M4F 290

стартов акумулатор

Капацитет: 11 AhДължина: 136 mmПусков ток: 150 AШирочина: 91 mmВолтаж: 12 VВисочина: 146 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 146 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 11 Ачток за студен тест EN: 150 Аширина: 91 мм
BOSCH 0 092 M4F 300

стартов акумулатор

Капацитет: 12 AhДължина: 136 mmПусков ток: 160 AШирочина: 82 mmВолтаж: 12 VВисочина: 161 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 161 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 12 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 160 Аширина: 82 мм
BOSCH 0 092 M4F 320

стартов акумулатор

Капацитет: 12 AhДължина: 136 mmПусков ток: 160 AШирочина: 82 mmВолтаж: 12 VВисочина: 161 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 162 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 12 Ачток за студен тест EN: 160 Аширина: 82 мм
BOSCH 0 092 M4F 330

стартов акумулатор

Капацитет: 12 AhДължина: 136 mmПусков ток: 160 AШирочина: 85 mmВолтаж: 12 VВисочина: 162 mmРазположение на полюсите: Ляв плюс
вид на полюса: Y6височина: 162 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 12 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 160 Аширина: 82 мм
BOSCH 0 092 M4F 340

стартов акумулатор

Капацитет: 14 AhДължина: 135 mmПусков ток: 190 AШирочина: 90 mmВолтаж: 12 VВисочина: 167 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y8височина: 167 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 14 Ачток за студен тест EN: 190 Аширина: 90 мм
BOSCH 0 092 M4F 350

стартов акумулатор

Капацитет: 14 AhДължина: 136 mmПусков ток: 190 AШирочина: 91 mmВолтаж: 12 VВисочина: 168 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y8височина: 168 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 14 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 190 Аширина: 91 мм
BOSCH 0 092 M4F 360

стартов акумулатор

Капацитет: 14 AhДължина: 136 mmПусков ток: 190 AШирочина: 91 mmВолтаж: 12 VВисочина: 168 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y8височина: 168 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 14 Ачток за студен тест EN: 190 Аширина: 91 мм
BOSCH 0 092 M4F 370

стартов акумулатор

Капацитет: 14 AhДължина: 136 mmПусков ток: 190 AШирочина: 91 mmВолтаж: 12 VВисочина: 168 mmРазположение на полюсите: Ляв плюс
вид на полюса: Y8височина: 168 ммдължина: 136 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 14 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 190 Аширина: 91 мм
BOSCH 0 092 M4F 380

стартов акумулатор

Капацитет: 14 AhДължина: 134 mmПусков ток: 190 AШирочина: 89 mmВолтаж: 12 VВисочина: 176 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y8височина: 176 ммдължина: 134 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 14 Ачток за студен тест EN: 190 Аширина: 89 мм
BOSCH 0 092 M4F 390

стартов акумулатор

Капацитет: 16 AhДължина: 160 mmПусков ток: 200 AШирочина: 90 mmВолтаж: 12 VВисочина: 161 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y4височина: 161 ммдължина: 160 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 16 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 200 Аширина: 90 мм
BOSCH 0 092 M4F 400

стартов акумулатор

Капацитет: 16 AhДължина: 205 mmПусков ток: 180 AШирочина: 71 mmВолтаж: 12 VВисочина: 164 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y2височина: 164 ммдължина: 205 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 16 Ачток за студен тест EN: 180 Аширина: 72 мм
BOSCH 0 092 M4F 410

стартов акумулатор

Капацитет: 18 AhДължина: 196 mmПусков ток: 100 AШирочина: 82 mmВолтаж: 12 VВисочина: 173 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y10височина: 173 ммдължина: 186 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 18 Ачток за студен тест EN: 210 Аширина: 82 мм
BOSCH 0 092 M4F 420

стартов акумулатор

Капацитет: 18 AhДължина: 181 mmПусков ток: 200 AШирочина: 92 mmВолтаж: 12 VВисочина: 164 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y7височина: 164 ммдължина: 181 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 18 Ачток за студен тест EN: 200 Аширина: 92 мм
BOSCH 0 092 M4F 430

стартов акумулатор

Капацитет: 19 AhДължина: 176 mmПусков ток: 240 AШирочина: 101 mmВолтаж: 12 VВисочина: 156 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 156 ммдължина: 176 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 19 Ачток за студен тест EN: 240 Аширина: 101 мм
BOSCH 0 092 M4F 440

стартов акумулатор

Капацитет: 19 AhДължина: 176 mmПусков ток: 240 AШирочина: 101 mmВолтаж: 12 VВисочина: 156 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y6височина: 156 ммдължина: 176 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 19 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 240 Аширина: 101 мм
BOSCH 0 092 M4F 450

стартов акумулатор

Капацитет: 19 AhДължина: 196 mmПусков ток: 100 AШирочина: 82 mmВолтаж: 12 VВисочина: 171 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y10височина: 171 ммдължина: 186 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 19 Ачток за студен тест EN: 210 Аширина: 82 мм
BOSCH 0 092 M4F 460

стартов акумулатор

Капацитет: 19 AhДължина: 176 mmПусков ток: 240 AШирочина: 101 mmВолтаж: 12 VВисочина: 176 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y5височина: 176 ммдължина: 176 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 19 Ачток за студен тест EN: 240 Аширина: 101 мм
BOSCH 0 092 M4F 470

стартов акумулатор

Капацитет: 20 AhДължина: 206 mmПусков ток: 260 AШирочина: 92 mmВолтаж: 12 VВисочина: 163 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y7височина: 163 ммдължина: 206 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 20 Ачток за студен тест EN: 260 Аширина: 92 мм
BOSCH 0 092 M4F 480

стартов акумулатор

Капацитет: 20 AhДължина: 207 mmПусков ток: 260 AШирочина: 91 mmВолтаж: 12 VВисочина: 162 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y7височина: 170 ммдължина: 206 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 20 Ачток за студен тест EN: 260 Аширина: 91 мм
BOSCH 0 092 M4F 510

стартов акумулатор

Капацитет: 24 AhДължина: 186 mmПусков ток: 200 AШирочина: 125 mmВолтаж: 12 VВисочина: 175 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y3височина: 178 ммдължина: 186 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 24 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 200 Аширина: 125 мм
BOSCH 0 092 M4F 520

стартов акумулатор

Капацитет: 25 AhДължина: 186 mmПусков ток: 300 AШирочина: 124 mmВолтаж: 12 VВисочина: 171 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y10височина: 171 ммдължина: 186 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 25 Ачток за студен тест EN: 300 Аширина: 130 мм
BOSCH 0 092 M4F 540

стартов акумулатор

Капацитет: 30 AhДължина: 186 mmПусков ток: 180 AШирочина: 130 mmВолтаж: 12 VВисочина: 171 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y10височина: 171 ммдължина: 186 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 30 Ачток за студен тест EN: 300 Аширина: 130 мм
BOSCH 0 092 M4F 580

стартов акумулатор

Капацитет: 22 AhДължина: 196 mmПусков ток: 340 AШирочина: 131 mmВолтаж: 12 VВисочина: 183 mmРазположение на полюсите: Ляв плюс
вид на полюса: Y14височина: 183 ммдължина: 196 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 22 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 340 Аширина: 131 мм
BOSCH 0 092 M4F 590

стартов акумулатор

Капацитет: 22 AhДължина: 196 mmПусков ток: 340 AШирочина: 131 mmВолтаж: 12 VВисочина: 183 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y14височина: 183 ммдължина: 196 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 22 Ачток за студен тест EN: 340 Аширина: 131 мм
BOSCH 0 092 M4F 600

стартов акумулатор

Капацитет: 30 AhДължина: 165 mmПусков ток: 300 AШирочина: 132 mmВолтаж: 12 VВисочина: 176 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
вид на полюса: Y4височина: 168 ммдължина: 176 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 30 Ачток за студен тест EN: 300 Аширина: 132 мм
BOSCH 0 092 M60 010

стартов акумулатор

Капацитет: 3 AhДължина: 114 mmПусков ток: 40 AШирочина: 71 mmВолтаж: 12 VВисочина: 86 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y5височина: 86 ммдължина: 114 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 3 Ачток за студен тест EN: 40 Аширина: 71 мм
BOSCH 0 092 M60 030

стартов акумулатор

Капацитет: 3 AhДължина: 114 mmПусков ток: 30 AШирочина: 49 mmВолтаж: 12 VВисочина: 86 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y12височина: 86 ммдължина: 114 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 2,3 Ачместоположение на полюсите: 4ток за студен тест EN: 30 Аширина: 49 мм
BOSCH 0 092 M60 040

стартов акумулатор

Капацитет: 4 AhДължина: 114 mmПусков ток: 80 AШирочина: 71 mmВолтаж: 12 VВисочина: 106 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y5височина: 106 ммдължина: 114 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 4 Ачток за студен тест EN: 30 Аширина: 71 мм
BOSCH 0 092 M60 060

стартов акумулатор

Капацитет: 6 AhДължина: 114 mmПусков ток: 100 AШирочина: 71 mmВолтаж: 12 VВисочина: 131 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y5височина: 131 ммдължина: 114 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 6 Ачток за студен тест EN: 100 Аширина: 71 мм
BOSCH 0 092 M60 070

стартов акумулатор

Капацитет: 6 AhДължина: 151 mmПусков ток: 105 AШирочина: 88 mmВолтаж: 12 VВисочина: 94 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y5височина: 94 ммдължина: 151 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 6 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 105 Аширина: 88 мм
BOSCH 0 092 M60 080

стартов акумулатор

Капацитет: 7 AhДължина: 150 mmПусков ток: 120 AШирочина: 66 mmВолтаж: 12 VВисочина: 94 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y11височина: 94 ммдължина: 150 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 7 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 120 Аширина: 66 мм
BOSCH 0 092 M60 090

стартов акумулатор

Капацитет: 7 AhДължина: 113 mmПусков ток: 120 AШирочина: 70 mmВолтаж: 12 VВисочина: 105 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y5височина: 105 ммдължина: 113 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 5 Ачток за студен тест EN: 120 Аширина: 70 мм
BOSCH 0 092 M60 100

стартов акумулатор

Капацитет: 8 AhДължина: 152 mmПусков ток: 135 AШирочина: 88 mmВолтаж: 12 VВисочина: 106 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y5височина: 106 ммдължина: 152 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 8 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 135 Аширина: 88 мм
BOSCH 0 092 M60 110

стартов акумулатор

Капацитет: 8 AhДължина: 150 mmПусков ток: 150 AШирочина: 87 mmВолтаж: 12 VВисочина: 93 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y11височина: 93 ммдължина: 150 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 8 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 150 Аширина: 87 мм
BOSCH 0 092 M60 120

стартов акумулатор

Капацитет: 9 AhДължина: 150 mmПусков ток: 200 AШирочина: 87 mmВолтаж: 12 VВисочина: 110 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y11височина: 110 ммдължина: 150 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 9 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 200 Аширина: 87 мм
BOSCH 0 092 M60 130

стартов акумулатор

Капацитет: 9 AhДължина: 149 mmПусков ток: 115 AШирочина: 70 mmВолтаж: 12 VВисочина: 105 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y11височина: 105 ммдължина: 149 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 8 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 115 Аширина: 70 мм
BOSCH 0 092 M60 140

стартов акумулатор

Капацитет: 10 AhДължина: 152 mmПусков ток: 150 AШирочина: 88 mmВолтаж: 12 VВисочина: 131 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y5височина: 131 ммдължина: 152 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 10 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 150 Аширина: 88 мм
BOSCH 0 092 M60 160

стартов акумулатор

Капацитет: 11 AhДължина: 150 mmПусков ток: 160 AШирочина: 88 mmВолтаж: 12 VВисочина: 105 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y5височина: 105 ммдължина: 150 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 11 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 160 Аширина: 88 мм
BOSCH 0 092 M60 170

стартов акумулатор

Капацитет: 11 AhДължина: 150 mmПусков ток: 230 AШирочина: 87 mmВолтаж: 12 VВисочина: 110 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y11височина: 110 ммдължина: 150 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 11 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 230 Аширина: 87 мм
BOSCH 0 092 M60 180

стартов акумулатор

Капацитет: 12 AhДължина: 152 mmПусков ток: 200 AШирочина: 88 mmВолтаж: 12 VВисочина: 147 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y5височина: 147 ммдължина: 152 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 12 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 200 Аширина: 88 мм
BOSCH 0 092 M60 190

стартов акумулатор

Капацитет: 12 AhДължина: 151 mmПусков ток: 215 AШирочина: 70 mmВолтаж: 12 VВисочина: 131 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y11височина: 131 ммдължина: 151 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 12 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 215 Аширина: 70 мм
BOSCH 0 092 M60 200

стартов акумулатор

Капацитет: 12 AhДължина: 152 mmПусков ток: 190 AШирочина: 70 mmВолтаж: 12 VВисочина: 145 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y11височина: 150 ммдължина: 152 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 12 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 190 Аширина: 70 мм
BOSCH 0 092 M60 210

стартов акумулатор

Капацитет: 14 AhДължина: 150 mmПусков ток: 210 AШирочина: 87 mmВолтаж: 12 VВисочина: 161 mmРазположение на полюсите: Ляв плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y1височина: 161 ммдължина: 150 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 14 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 210 Аширина: 87 мм
BOSCH 0 092 M60 220

стартов акумулатор

Капацитет: 14 AhДължина: 150 mmПусков ток: 210 AШирочина: 87 mmВолтаж: 12 VВисочина: 161 mmРазположение на полюсите: Ляв плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y4височина: 161 ммдължина: 150 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 14 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 220 Аширина: 87 мм
BOSCH 0 092 M60 230

стартов акумулатор

Капацитет: 18 AhДължина: 177 mmПусков ток: 250 AШирочина: 88 mmВолтаж: 12 VВисочина: 156 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y4височина: 156 ммдължина: 177 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 18 Ачток за студен тест EN: 250 Аширина: 88 мм
BOSCH 0 092 M60 240

стартов акумулатор

Капацитет: 18 AhДължина: 177 mmПусков ток: 250 AШирочина: 88 mmВолтаж: 12 VВисочина: 156 mmРазположение на полюсите: Ляв плюс
акумулатор: AGM-акумулаторвид на полюса: Y4височина: 156 ммдължина: 177 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 18 Ачместоположение на полюсите: 1ток за студен тест EN: 250 Аширина: 88 мм
BOSCH 0 092 M60 450

стартов акумулатор

Капацитет: 19 AhДължина: 186 mmПусков ток: 170 AШирочина: 82 mmВолтаж: 12 VВисочина: 173 mmРазположение на полюсите: Десен плюс
акумулатор: акумулатор с гелвид на полюса: Y10височина: 173 ммдължина: 186 ммнапрежение: 12 волтизпълнение на канта за закрепване на дъното: B00капацитет на батерия: 19 Ачток за студен тест EN: 170 Аширина: 82 мм
DETA EK091

АКУМУЛАТОР AUXILIARY

Капацитет: 9 AhДължина: 150 mmПусков ток: 120 AШирочина: 90 mmВид полюси: СтандартниВолтаж: 12 VВисочина: 105 mmРазположение на полюсите: Ляв плюс
DETA EK151

АКУМУЛАТОР AUXILIARY

Капацитет: 15 AhДължина: 150 mmПусков ток: 200 AШирочина: 90 mmВид полюси: СтандартниВолтаж: 12 VВисочина: 145 mmРазположение на полюсите: Ляв плюс
UPLUS LT14-4

АКУМУЛАТОР

Капацитет: 12 AhДължина: 150 mmТип кутия и клеми: Европейска,СтандартниПусков ток: 200 AШирочина: 87 mmВолтаж: 12 VВисочина: 145 mm